CoronaCheck Data Provider Portal

Introduction

This tool can be used to test against your CoronaCheck provider endpoint. It requires seeding a csv with test records in your database. The CSV and instructions can be found here! And all documentation is here.

CoronaCheck Data Providers

Disclaimer

Deze tool is een technisch hulpmiddel. Alhoewel wordt getracht de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen kunnen er verschillen zitten tussen aanroepen vanuit de CoronaCheck app en vanuit deze tool. Aanbieders blijven verantwoordelijk voor correcte implementatie van de specificaties. Aan deze tool kunnen geen rechten worden ontleend.